อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา61

โพสต์24 ก.ค. 2561 21:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 18:55 ]
        ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 (สำหรับปี 2561 นี้ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม) 
        วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี
        วันเข้าพรรษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงกันทุกปี เพราะถือเอาแรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ถ้าปีใด มีเดือนแปด(8) สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปในวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา

ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2


25 กรกฎาคม 2561
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2116564558589157.1073741960.1819920124920270&type=1&l=4490da9e2c

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xasalhbucha/2018-07-25_13-17-11.jpg

โรงเรียนวัดผาสุการาม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1285937751541127.1073741843.400672800067631&type=1&l=d65f2c4ef5

25 กรกฎาคม โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1919526641443514

25 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508613089577705&id=100012870550592

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1773649496064272.1073742121.100002577151753&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xasalhbucha/2018-07-26_15-43-06.jpg


โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
https://www.facebook.com/wilai.warachanon/posts/1103927813094620

26 กรกฎาคม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/1927023830687315

https://www.facebook.com/computerict/videos/1467268826706494/

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1467268560039854.1073742371.100002701719588&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2300979253263192&id=1743355642358892

https://www.facebook.com/baanbangtoey/posts/932262440313085

โรงเรียนวัดบางพระ
https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.2645574612135073.1073742430.100000476810832&type=3


เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) > คลิก
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) > คลิก
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ > คลิก
โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย > คลิก
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด(ไพศาลประชานุกูล) > คลิก 
โรงเรียนวัดลำพญา1 > คลิก 
โรงเรียนวัดลำพญา2 > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก 
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ > คลิก
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > คลิก
โรงเรียนวัดน้อย > คลิก 
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า > คลิก

Comments