อ.ก.ค.ศ.ตามประกาศ ก.ค.ศ.

โพสต์20 เม.ย. 2558 06:53โดยWebmaster Supervisory
        
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 165 เขตแล้ว

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตามประกาศ ก.ค.ศ.  ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

ผู้แทน ก.ค.ศ. นายสุธน พรเสริมลักษณ์                 อนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา นายเสรี สุขถาวร                                 อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล นายบุญส่ง เนาวรัตน์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา นายชำนาญ สอนซื่อ         อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย นายกำชัย จำเนียร         อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง นางชาลินี กำลังงาม อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม         อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นางวิไลวรรณ ตรีชั้น อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ

Comments