ชื่นชมยินดี

โพสต์20 ธ.ค. 2563 20:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 18:51 ]
Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
อ้างอิง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C3.jpg

        ขอแสดงความยินดี  ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน”
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 64 / 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/133783995_1811238362358967_6377744173416844392_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/136159986_1811068039042666_6710656752322680057_n.jpg

        ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

        ขอแสดงความยินดี เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ลว. 14 ธันวาคม 2563 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

    
    ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > 
คลิก 
    1. นางวชรณัช คงวงศ์วาน ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงเกตุ 
    2. นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    3. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg


Comments