ขอแสดงความยินดี

โพสต์29 ธ.ค. 2558 02:52โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2559 22:30 โดย Webmaster Supervisory ]

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 อันมีรางวัลต่าง ๆ ได้แก่

    รางวัล "ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น" ประจำปี 2558 (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม)
    รางวัล "ครูดีมีทุกวัน" ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 (สกสค)
    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สพฐ.)
    รางวัล "คุรุสภา" ประจำปี 2558 (คุรุสภา)
    รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 (คุรุสภา)
    รางวัล "OBEC Award" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ประเภทผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2)
    รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2558 (คุรุสภา)
    รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 (คุรุสภา)
    รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (สพฐ.)
    รางวัล "ครูนักวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา" ประจำปี 2558 (สพฐ.)
    รางวัล "ข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2558 (สพฐ.)


รายฃื่อผู้ได้รับรางวัล >>> คลิก

        สำหรับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สพฐ.) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ต่อยอดไปอบรมต่อ (1 คน จากจำนวน 3 คน) ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์) ดูรายละเอียด >>> คลิก 

Comments