ระบบประกันคุณภาพภายใน

โพสต์14 ก.ค. 2561 00:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 03:34 ]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

สพป.นครปฐมเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในลักษณะ Online
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและครู จำนวน 30 โรงเรียน

แหล่งข้อมูลต้นทาง > คลิกวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

แหล่งข้อมูลต้นทาง > คลิกกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 
Comments