การสอบ NT62

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 21:36 ]

วันที่ 9 มีนาคม 2563 

        ส่งมอบข้อสอบ NT ให้ สพฐ. 


วันที่ 6 มีนาคม 2563 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้มีการประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    คณะวิทยากร ประกอบด้วย
    1. คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
    2. คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา   ครูโรงเรียนวัดละมุด
    3. คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์   ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1528565277292945?__tn__=H-R

วันที่ 5 มีนาคม 2563

        ศูนย์สอบ รับข้อสอบ NT62 จากสนามสอบ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9ANT62%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2563

        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที)
        โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/2020-03-04_10-42-16.jpg


วันที่ 3 มีนาคม 2563

        ศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2  ส่งมอบข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/NT62-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62-2.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

         กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563  และประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563  โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที)
    หนังสือแจ้งสนามสอบ > คลิก
    หนังสือแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนามสอบ > คลิก 
    เวบเพจเพื่อการประสานงาน NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ ศูนย์สอบ) > คลิก
    - คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ สนามสอบ) คลิก 
    - แผ่นพับแนะนำการดำเนินการ​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​  ชุดที่ 1 > คลิก  | ชุดที่ 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/NT62-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/NT62-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62.jpgComments