เราทำความดีด้วยหัวใจ

โพสต์11 ธ.ค. 2562 23:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:48 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

        คณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางทางศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการทำความสะอาด ปรับแต่งบริเวณที่ทำงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9thkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/reathakhwamdidwyhawci/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B23.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B22.jpg

        วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้ว วันนี้ยังเป็น วันอาสาสมัครสากล 🙋‍♂️🙋‍♀️ (International Volunteer Day; IVD) ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครแต่ละคน ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพลังจิตอาสาในทุกรูปแบบ และเพื่อยกย่องเหล่าผู้คนที่ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้


เพลง จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Comments