การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2563 20:37 ]


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1.jpg
Cr. งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อัลบั้มภาพการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=483953482220226&__tn__=-UC-R
Cr.อัลบั้มรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
(ภาพ ครูอินทิรา/ครูนิดา แอดมินครูอนุรักษ์/รายงาน)

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
       ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังข้อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยคณะกรรมการจาก สมศ. ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A74.jpg
Cr.ภาพโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ
โพสท์ของ ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6phvscikayn2562/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A762.jpg?attredirects=0
อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก


วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVleuJEEIu9GKHO5~%3BsVXB4H5fIyGKYBv3SJCpCGcHqyn~%3Bkw1ohxRRxgXMpS1SEwHaDL9AbsB~_ASWNkGzJ~%3BmV41QukXI206GBpkt8T7n4Bs3sSPTWCL5DFbw6hm9RjixoG455JQxGIXU4wqbyAfsulb~_CeOPcU7bjBWGeXm1RyEJMGYuE1gaZ7Uj67YI5on12EgMd2ketCTNLmnYKi26WvS2q~_J571C3RMRhRfDemp4dfWfJbj1stImQy~_OTJoMBUsJzRd2pExRFVdRlm8J6yBSYe5LjCXO3oCoIUwAWHkso9tS2i6SB2Enm~%3BSEsxBKwfqy7DNUIccRqfGJwfNadt2XUztZbihiw3q9WXQo~%3BL9Xg0fgAIK0hiNBQNkky16T6zniTWkHTxyqE~%3B8tOI~%3BKrNqMG07onogdAeEyrN~_XQbX28WzIYeykUOgBo3oFGSX2IKMGmEvg9ElRZf929Z5yLYITDpPHOLvqFXhiZ98lvMGyKQD8pmB0grXC4c87CuDfSFaM7gAVS8eqMGzfge6yEjKBaivkhlKLrMVLlBf4RaEWzQOw7iop9vRRwDkPbGGXSweqX~_IejXUUaNkzSCw3MoBtlUyCuKAgtaD6jzoOd0DiAoZa311NVRkLUcUgdoA2KecLnDt5xfP~_rCc2diF0C2nvfdS0Fjzrs~_YI3YO3D4PlQSQo3Qcpj~_QdVC3j5cBqCjQdrTep1PR~_Ta8ywJAI0uHLHuvknCVoTZzsGGwAVnzO9P58H3i19wucV0e~_S9QMGldx2Wsv4PxDfYic5V6NCjJ2wWDqdasL~_F4Mgqic8u33dQwBHLIJgXZsRmCDNkax4s~_ViWroWT1moBfDZ3Pa~%3BV9Xt~_dvsH0mFPnsQvWswuTx0sVXEord5frYjoXJTBpnSOsbmyb47jJd6aa01YStx~_jZK1DzMYc3dDWhmx3YGr7ZwKfaB1F8Pv8X9H9ImvgCe~_T8~%3BUnw83AcrpPvi6LugN1WyoZVCr1Qtj~%3BAV~_C47o~-.bps.a.2604321996280116&type=1&__tn__=HH-R

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2352579118365470&type=3

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัดบึงลลาดสวาย อ.บางเลน

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.สามพราน

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/ngiuraischool/posts/2677788075610988?__tn__=-R

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/Collage_Fotor.jpg
Cr.โพสท์ของ Sivilai Teekham > คลิก

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนบ้านบางเตย อ.สามพราน
https://www.facebook.com/baanbangtoey/posts/1297949963744329

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร อ.บางเลน 

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน อ.นครชัยศรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818472414884577&id=100001655389538

วันที่ 13-14 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนวัดบัวหวั่น อ.บางเลน


Comments