การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1.jpg
Cr. งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อัลบั้มภาพการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 > คลิก


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมให้ข้อมูลและ รับฟังข้อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยคณะกรรมการจาก สมศ.  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A74.jpg
Cr.ภาพโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ
โพสท์ของ ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6phvscikayn2562/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A762.jpg?attredirects=0

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  อ.สามพราน จ.นครปฐมComments