รองผอ.เขตพื้นที่ฯ ร่วมนิเทศโรงเรียนกลุ่มบางเลนใต้

โพสต์9 พ.ย. 2559 18:15โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 06:55 ]
วันที่ 8 พ.ย. 59 
        นายชูฌาณ พีรชัยเดโช  รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  เข้านิเทศกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน และโรงเรียนวัดนราภิรมย์ 
  
วันที่ 9 พ.ย. 59 
        นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  เข้านิเทศกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4  อ.บางเลน โดยติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโปรแกรม Eng 24 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxngphxkhetphunthirwmnithesrongreiynklumbanglenti/14955818_1130092377045187_1196359579280687267_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxngphxkhetphunthirwmnithesrongreiynklumbanglenti/14956521_1130092513711840_9131749531766930043_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxngphxkhetphunthirwmnithesrongreiynklumbanglenti/15032665_1130092420378516_3999752937615893615_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxngphxkhetphunthirwmnithesrongreiynklumbanglenti/14962644_1130092547045170_4635388410774674013_n.jpg

Comments