เตรียมความพร้อม

โพสต์9 ส.ค. 2562 21:17โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 08:54 ]

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1342597879223020?__tn__=-R


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1339795316169943?__tn__=-R


Comments