สัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์ 57

โพสต์7 ก.ย. 2557 08:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2557 18:34 ]
4 -5 กันยายน 2557

    การประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนองานวิจัยและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปี 2557  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

    พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ดร.กมง รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปาฐกถาพิเศษ "การศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษหน้า" โดย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / การอภิปราย "ปฏิรูปการนิเทศการศึกษาทิศทางที่ควรจะเป็น โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณณ์, รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์, ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ / โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 / การนำเสนอผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี / การนิเทศติดตามโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สนก./ ศึกษานิเทศก์กับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายทางสังคม โดย ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน แนวทางการพัฒนางานนิเทศการศึกษา โดย ศน.สมควร วรสันต์ และคณะ / ชมบูทแสดงผลงาน ป้ายนิทรรศการ และร่วมงานกษิณาลัย 57 

สัมมนา ศน. ทั่วประเทศ

Comments