อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2562 22:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 08:31 ]

9 - 11 พฤษภาคม 2562

        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 สพป.นครปฐมเขต 2 ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10205874765463749

ขอบคุณแหล่งข้อมูล โพสท์ของ Nadlada Pooprasert > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/STEM-Online%20140262.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/58994429_10205826942908215_4093989554128683008_n.jpg

25 - 27 เมษายน 2562

        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562  ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ 
หลักสูตร : ประถมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด สพป.นครแฐม เขต 2 จำนวน 60 คน 

อัลบั้มภาพของ Nadlada Pooprasert > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A11.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A12.jpgข้อมูลเพิ่มเติม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/6204051-2-1.jpg

- คู่มือครูพี่เลี้ยง 2562 > คลิก


- คู่มือการใช้งาน Web Conference Scopia Desktop > คลิก
- เอกสารแนะนำหลักสูตรการอบรมครูทางไกล (สะเต็มศึกษา) ประจำปี 2562 > คลิก 
- คู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา > คลิก
- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra > คลิก
- รายงานการประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี พ.ศ. 2561 > คลิก 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 > คลิก
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 คลิก
- เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 
    "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" > คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก  

เว็บไซต์สะเต็มศึกษา สสวท. > คลิก
@ แหล่งเรียนรู้ > คลิก 
@ เว็บเพ็จ STEM Ed., ของกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
@ เฟสบุ๊ก STEM Ed Thailand.org > คลิกComments