โรงเรียนรักษาศีล 5

โพสต์29 เม.ย. 2564 05:43โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2564 21:59 โดย Webmaster Supervisory ]

29 เมษายน 2564

        การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ”โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
        อัลบั้มภาพ Cr WRK Team > คลิก 
        ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง youtube NPT_2 > คลิก 


กิจกรรม : 

    - พิธีเปิดโดยพระเทพศาสนภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
    - แนวปฏิบัติของสถานศึกษา โดย รศ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต วัดสุทธิวราราม กทม. ผอ.สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง
    - คณะกรรมการร่วมลงนาม (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนรักษาศีล 5" 
    - นโยบาย/แนวทางการพัฒน ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ"โรงเรียนรักษาศีล 5" โดย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ"โรงเรียนรักษาศีล 5" โดย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ปฏิบัติการกลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ"โรงเรียนรักษาศีล 5" โดย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A55-1.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/177373630_842656916330859_1930499249720487386_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/178807963_2790223044622605_5922252393058600092_n.jpg


วันที่ 27 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น.)

        การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2  ประเด็นหัวข้อการประชุม
    1. การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "โครงการโรงเรียนศีล 5" 
    2. รายงานผล O-NET / RT 
    3. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโปรแกรม School MIS 
    4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    5. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพศวิถี
    6. รายงานผลการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2563 
    7. การทดลองสอน Online ของโรงเรียนวัดจินดารามComments