ส่งคืน NT'63

โพสต์30 มี.ค. 2564 02:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2564 03:15 ]

วันที่ 30 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Comments