ศน.พัฒนาทักษะ ICT

โพสต์24 พ.ค. 2564 03:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 04:42 ]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Google Meet และการสร้างคลิปวิดีโอ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง นายอธิวัชร วงศ์เจริญ พนักงานบันทึกข้อมูล และนายวรายุทธ เขียวยศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snphathnathaksaict/up%20skill.jpg

Comments