ศน.พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

โพสต์18 ส.ค. 2556 10:12โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2556

        ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 สัมมนาต่อยอดประสบการณ์เรื่องนวัตกรรมการนิเทศ ณ ห้องอัจฉริยะ โรงเรียนวัดตุ๊กตา นครชัยศรี  เพิ่มเติมเส้นทางสู่ Supervisor Award  ต่อยอดนวัตกรรม ศน.


Comments