สรุป ITA'63

โพสต์21 ก.ย. 2563 20:52โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2563 22:15 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 22 กันยายน 2563

        การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ITA สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อจัดทำและสรุปผลการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนนำร่อง จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 55 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%812.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%811.jpg

https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/view?usp=sharing


วันที่ 23-24 กันยายน 2563

        การประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ feel like home resort อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 


ถ่ายทอดสดถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/%E0%B8%AA%E0%B8%94.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/24-2-2.jpgประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

สรุปผล  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 โรงเรียน
    AA จำนวน 17 โรงเรียน
    A    จำนวน 28 โรงเรียน
    B    จำนวน   5 โรงเรียน
    C    จำนวน   2 โรงเรียน
    D    จำนวน   3 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/ita.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-ITA63.jpg

Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
2 ต.ค. 2563 18:51
Comments