สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โพสต์25 พ.ค. 2562 03:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 02:37 ]

25 พฤษภาคม 2562
 
        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg

        การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60891456_2583257375018688_5189510830869184512_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60852928_2763813730360473_4659938361090244608_n.jpg

        โดยการจัดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg

ขอบคุณอัลบั้มภาพ 
จากงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก

Comments