สืบสานสงกรานต์'62

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2562 21:25 ]
รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเรา
เคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตน

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-2.jpg


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1254312091384933?__tn__=-R

ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%992.jpg


กิจกรรมสืบสานวันสงกรานต์
สพป.นครปฐม เขต 2Comments