จัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

โพสต์28 มิ.ย. 2562 00:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 09:58 ]

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

การประชุมทางไกล video conference
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน
ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1310597142423094?__tn__=-R


โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
สพป.นครปฐม เขต 2  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

การประชุมทางไกลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ > คลิก

PowerPoint ประกอบการประชุมทางไกลฯ P2H > คลิก

แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ > คลิก
Comments