ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเขาทอง

โพสต์8 มิ.ย. 2560 22:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 18:30 โดย Webmaster Supervisory ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.pngวันที่ 2 มิถุนายน 2560

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการนำของนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และท่านธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

        นางอำไพพรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แก่คณะผู้ดูงาน โรงเรียนนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 165 คน ครู 13 คน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างคนดีให้กับสังคม โรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี(ระดับประเทศ) เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 เป็น โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 (ประดิษฐ์ซอจากไผ่และกะลามะพร้าว และล่าสุด เป็นโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2559

        จากการนำเสนอข้อมูลของ คณะครู นักเรียน และผู้บริหาร พบว่า การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เริ่มจาก...
            > การสมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
            > ผู้บริหารและครูแกนนำไปประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติ 
            > จัดทำคุณธรรมอัตลักษณ์ (คุณธรรมเป้าหมาย) และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 3 มิติ (ผู้บริหาร ครู นักเรียน)
            > จัดทำโครงงานคุณธรรมตามกรอบของคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (โครงงานรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้, โครงงานนาฬิกายิ้ม, โครงงานคุณธรรม, โครงงานแต่งกายถูกระเบียบวินัยใส่ใจความสะดาด,โครงงานคนดีศรีเขาทอง, โครงงานชาว BKT ร่วมใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียง, โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะนาว-อัญชัน, โครงงานผลิตน้ำคุณภาพ RO, โครงงานผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, โครงงานการทำน้ำผลไม่และน้ำสมุนไพร, โครงงานแปรรูปอาหาร เป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมที่ครอบคลุมสอดรับกับโครงงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมอีกมากมาย

        ชมอัลบั้มภาพ >>> คลิก


Comments