ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์7 ก.ย. 2561 02:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 23:45 โดย Webmaster Supervisory ]
        วันที่ 7 กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้ให้ความรู้เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องนโยบายโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย โครงงานคุณธรรม ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

(ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ)

https://www.facebook.com/npt2nites/photos/pcb.1103535766462567/1103534596462684/?type=3&theater

Comments