ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์7 ก.ย. 2561 02:39โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 02:41 ]
วันที่ 7 กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้ให้ความรู้เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องนโยบายโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย โครงงานคุณธรรม ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

                                                                                  (คลิกที่ภาพ)

https://www.facebook.com/npt2nites/photos/pcb.1103535766462567/1103534596462684/?type=3&theaterComments