การสอบ RT'62

โพสต์13 ก.พ. 2563 20:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2563 00:02 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
        ศูนย์สอบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) ให้กับสนามสอบ
        ตารางการเยี่ยมศูนย์สอบ > คลิก 
        เพจการสอบ RT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/RT1.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
        การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=199980264699080&id=100040613237584
Cr.ชำนาญ สังข์ทอง

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2724434784321126


เพิ่มเติม

โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า > คลิกการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ

กลุ่มพุทธมณฑล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg
Cr.ศน.เกริน ช้อยเครือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
Cr.ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง / กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
Cr.ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / ศน.สุภัค แฝงเพชร / รองฯจิระชัย ทีคำ


Comments