ตัดเลือกเบสท์รูปแบบการนิเทศภายใน

โพสต์13 ส.ค. 2564 04:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2564 00:18 ]

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผลการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
        คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกรรมการ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ, นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม และ นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  
        พิจารณาคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ตามเกณฑ์การพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 23  โรงเรียน  และนำส่งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในฯ ที่มีผลการคัดเลือกชนะเลิศในลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่ นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในระดับประเทศต่อไป 
        
    - เรื่องแจ้งสถานศึกษา > คลิก 
    - ผลการประเมินคัดเลือก > คลิก 
    - ชิ้นงานตัวแทนเขตฯ > คลิก 
    - ชิ้นงานทั้งประเทศ (สพฐ.) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/228744073_1984762235006578_9096918653105180032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/best-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/220448671_1984762361673232_5993251322122362310_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/219717389_1984762401673228_4898012761351958765_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/229301122_1984762251673243_4552459779345008969_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/232310684_1984762321673236_5245107523245273992_n.jpg

Comments