ตามรอยพ่อ

โพสต์5 ก.ย. 2558 03:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2558 18:17 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558

        การศึกษาดูงานสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ต่อยอดประสบการณ์เดิมด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การวางแผนการนิเทศการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ และคณะที่ปรึกษาทางวิชาการ จำนวน 25 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ  : ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี 

กิจกรรม : 
    1. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
    2. ศึกษาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ณ ตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์
    3. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ
    4. ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดถ้ำมังกรทอง

เว็บไซต์ศึกษาเพิ่มเติม : ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี >>> คลิก  |  คลิปจากYouTube 

อัลบั้มภาพ : ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ 

ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์

Comments