หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:23โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2564 22:24 ]

10 พฤษภาคม 2562

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633367900436901&id=100012910892306

ขอบคุณแหล่งภาพ
ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ > คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) > คลิก
 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก 
 รวมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อนุบาล – ม.6
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต
เอกสารประกอบ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหลักสูตรต้านทุจริต > คลิกComments