เตรียม O-NET '62 โค้งสุดท้าย

โพสต์13 ธ.ค. 2562 01:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2562 03:38 ]

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์       สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
        เพื่อดำเนินการจัดเตรึยมความพร้อมในการจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6  และ ม.3 ในการเตรียมสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 
        โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่เครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ PLC ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกโรงเรียน ที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจกัน 
        การอบรมสัมมนาปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) วันที่ 15 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1449921995157274?__tn__=-R

Comments