ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการ

โพสต์3 ม.ค. 2562 05:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 17:59 ]
3 มกราคม 2562

        ประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ  สพป.นครปฐม เขต 2

        วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
        คณะวิทยากร เป็นคณะครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp และได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเพื่อทบทวนฯ เมื่อวันที่ 1 และ 15 กันยายน 2561 
ที่ผ่านมา (โดยการคัดเลือกวิทยากรในกลุ่มโรงเรียน) 
        ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมการ ทบทวน สร้างเสริมและเติมเต็มร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้ 

https://www.facebook.com/groups/335690086979289/permalink/368429027038728/

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


        สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้อง ICT  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ณ ห้องริมน้ำ  สพป.นครปฐม เขต 2


แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


Comments