เตรียมความพร้อมจัดสอบโอเน็ต

โพสต์24 ม.ค. 2558 00:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2558 03:04 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 23 มกราคม 2558

        การประชุมกรรมการกลางการจัดสอบ o-net เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินการทดสอบ อำเภอบางเลน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง เวลา 13.00 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมการจัดสอบโอเน็ต 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : นโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

23 มกราคม 2558วันที่ 11 มกราคม 2558

        กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู เตรียมความพร้อม สอบ O-NET 58 การประชุมกรรมการกลางการจัดสอบ o-net เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
Comments