เตรียม O-NET'61

โพสต์3 ม.ค. 2562 19:32โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2562 16:56 ]

4 มกราคม 2562

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการ
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net/49205056_300937770628482_2740733556312506368_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net/4%E0%B8%A1%E0%B8%8462.jpgComments