เตรียมพร้อมภาษาไทยพิชิตโอเน็ต

โพสต์21 ส.ค. 2560 02:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 20:13 ]
วันที่ 20 สิงหาคม 2560

การประชุมอบรมปฏิบัติการความรู้ตามตัวชี้วัด
เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

โดย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครปฐมเขต 2https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1436033529820989&id=100002430675997

Comments