ทำเครื่องมือนิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:23โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 08:04 โดย Webmaster Supervisory ]
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

        การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19
    2) เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ (Tryout) 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    1) บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 (ผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์) 
    2) โรงเรียนกลุ่มทดลองการใช้เครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมฯ 

กิจกรรม : 
    1) การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน บรรยายโดยวิทยากร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี) 2 ท่าน 
    2) ลงภาคสนามนิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี 

สื่ออ้างอิง : 
    1) คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 > คลิก
    2) (ร่าง) เครื่องมือนิเทศฯ
    3) เว็บเพ็จ COVID-19 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B32.jpg
ผู้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
(ร่าง) เครื่องมือนิเทศ / วิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg

การลงภาคสนาม
นิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%813.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%812.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%811.jpg


โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A23.jpg

โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A34.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A33.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A31.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A36.jpg


Comments