ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

โพสต์13 ก.ย. 2556 09:49โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2556 10:13 ]
วันที่ 11 กันยายน 2556

    การประชุมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนละ 2 คน โดยเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมจำนวน 246 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรีนขนาดเล็ก ฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม, ผอ.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล, ครูวันดี ทัดมาลี, ครูพิชญ์สินี สุดประเสริฐ, ครูฉลอง ภิรมย์อยู่ / นำเสนอแผนการดำเนินงานแต่ละฐานปฏิบัติการ / สรุปผลและการนำไปใช้ในโรงเรียน

ทักษะการคิด

Comments