ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้#1/4

โพสต์28 มิ.ย. 2562 22:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 18:59 ]

29 มิถุนายน 2562

        การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1/4
ณ ห้องประชุมชลนที และห้องริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์
        เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ

ประเด็นเนื้อหาสาระ : 
- ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
- ค่าเป้าหมาย
- รูปแบบการจัดทำข้อสอบ
- แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพข้อสอบรายข้อ
- คำถามในการสรุปบทเรียนและส่งเสริมการคิด

ระยะเวลา 
    ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
    ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562
    ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
    ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664369807336710&id=100012910892306

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1311544445661697?__tn__=-R

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10206044539667998

โพสท์ของ ศน.นาฏลดา > คลิก

Comments