ถวายพวงมาลา 1 ตุลาคม

โพสต์4 ต.ค. 2561 09:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:16 ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1117439901738820?__xts__[0]=68.ARBBj8Bx9xtENiH38jgqK_qNVc5h6oaRZSCfGh07E6NnD-AFg-5bAgQwwg-jahFqgxnFyHOHqMTzqalDYEn0r9uj0hoRrtV3H7guPZdsRqsZicJ-56E2-fJUTXuAJt-a0wBMNT2wyHBMiJxF-bVNFKE8qeP1F0e_gkbWBaysA3ZVCsXenshDDA&__tn__=-R

https://www.facebook.com/sv.pijarn/posts/324869911612906

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg

Comments