ถวายสักการะ

โพสต์25 เม.ย. 2559 02:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2559 11:30 ]
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 

        ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย หน้าพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 411 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทรงเป็นพระวีรมหากษัตริย์ประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไท ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศให้รอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู ทรงประสาทประสิทธิ์อิสรภาพ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ดำรงชีวิตด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรี และความร่มเย็นผาสุก 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1002281239825758

Comments