ถอดบทเรียนและเตรียมการ

โพสต์25 ก.พ. 2562 01:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2562 19:38 ]

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

        การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT) 
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2 

ณ  สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220188914797251&type=1&l=86b8dad19e

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220163504799792?__tn__=-R

Comments