ถอดบทเรียนเพศวิถีฯ

โพสต์7 พ.ค. 2564 09:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2564 18:46 ]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้รูปแบบ Video Conference (google meet) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และครูผู้ร่วมอบรมผ่านระบบ online ณ ที่ตั้ง จำนวน 10 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxdbthreiynpheswithi/181768292_1909642809185188_6960014594152176312_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxdbthreiynpheswithi/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5.jpg

ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ของครูผู้สอน สพป.นครปฐม เขต 2

ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต


@ หลีกเลี่ยงป้องภัย โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว สพป.นฐ.2 > คลิก

@ Think and Share โรงเรียนวัดบัวหวั่น สพป.นฐ.2 > คลิก 

@ ส่งเสริมเพศวิถีศึกษาตามแนวทาง PHC Model โรงเรียนวัดไผ่หูช้างสพป.นฐ.2 > คลิก

@ บทบาทสมมติเรื่องเพศของน้องปฐมวัย โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.2 > คลิก

@ จำแนกเพศของตนเองทำได้ง่ายนิดเดียว โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.2 > คลิก

@ นวัตกรรมบันไดหรรษา มาเรียนรู้เรื่องเพศ โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.2 > คลิก

@ เพศวิถีโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.2 > คลิก

@ การจัดประสบการณ์เพศวิถีปฐมวัยโดยใช้วีดีโอและบทบาทสมมติโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.2 > คลิก

@ ฝึกพฤติกรรมเชิงบวกด้วยสมุดยอดนักสืบ-วัดบัวปากท่า สพป.นฐ.2 > คลิก


Comments