การตรวจข้อสอบ NT'61

โพสต์7 มี.ค. 2562 01:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 18:11 ]
ปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
และ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
ในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2562

        สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบและการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1226900710792738?__tn__=-R

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274260036152941&type=1&l=cb43127ec0
ขอบคุณแหล่งภาพ : 
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ขอบคุณแหล่งภาพ : Natharach Ata


วันที่ 7 มีนาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเตรียมความพร้อม (ภาคเช้า) เพื่อจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบ และ แนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/trwckhxsxb/nt61-1.jpg
ภาคบ่าย ประชุมคณะวิทยากรที่จะดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1226243730858436?__tn__=-R


Comments