ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์1 ส.ค. 2560 07:19โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 07:24 ]
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่4 และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการแบบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่สอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้ น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ และตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ จากนั้นได้นำคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


Comments