วัดลำพญา บ้านนราภิรมย์

โพสต์18 พ.ย. 2559 09:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 20:48 ]

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

        นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
Comments