วันครู58

โพสต์17 ม.ค. 2558 06:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2558 05:53 ]
วันครู58
วันที่ 16 มกราคม 2558

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานวันครูประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

กิจกรรม : ภาคเช้าถวายภัตตาหารและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการวันครู พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง พระคุณครู นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 นางวรนุช วิลัยรักษ์ ข้าราชการครูนอกประจำการ นำกล่าวรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ ข้าราชการครูอาวุโสนำข้าราชการครูกล่าวคำปฏิญาณตน และ พิธีมอบรางวัล เช่น หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ผู้บริหารดีเด่น ครูดีในดวงใจ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา OBEC AWARDS ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ภาคบ่าย เลี้ยงสังสรรค์วันครู

รวมอัลบั้มงานวันครู

5. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

วันครู 58


ขอขอบคุณข้อมูลและแหล่งภาพ : คุณนวเนตร ยอดอุดม งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2
ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ / อ.วิชัย แสงเพชร และ อ.อนุรักษ์ เหลืองวิไล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

Comments