9 พฤศจิกายน 2564

โพสต์9 พ.ย. 2564 17:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2564 00:47 ]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนะชน  ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ภายใต้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนางานตามข้อตกลงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  “ห้องเรียนอนาคต : Future Classroom Model” 
    - คำสั่งที่ 303/2564 ลว.28 ต.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg


Comments