work shop ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์23 ส.ค. 2561 22:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 01:41 ]

21 สิงหาคม 2561

การประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ
ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/workshopphubriharrongreiynkhunthrrm/%E0%B8%9C%E0%B8%AD.%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์สปา หัวหิน 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม      
        ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา  
        พร้อมกันนี้ ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยเรียนรู้วิธีปฏิบัติและการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

        ขอบคุณแหล่งภาพและข่าว : 
        สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว (ภาพ)  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง (ข่าว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/workshopphubriharrongreiynkhunthrrm/555DSC_3639-2.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/workshopphubriharrongreiynkhunthrrm/666DSC_3553.JPG

อัลบั้มภาพ > คลิกComments