อบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

โพสต์30 เม.ย. 2560 19:44โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 27 เมษายน 2560 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ อ.พุทธมณฑล  กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 3-6  เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนใช้วิธีการคิดเลขได้เร็วขึ้น
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.jpg

Comments