เตรียมความพร้อมพร้อม

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 02:23 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 22 กรกฏาคม 2560

การอบรมปฎิบัติการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4 
ให้แก่ครู รร.นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน


Comments