สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย

โพสต์26 ส.ค. 2558 22:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2558 03:39 ]
วันที่ 22 สิงหาคม 2558

        การอบรมเชิงปฎิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย" จัดโดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูปฐมวัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐมวัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 100 คน

หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร : การผลิตสื่อสร้างสรรค์พัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย (ชุลีกร เลิศประเสริฐ อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏพระนคร กทม.) 

กิจกรรม : 
    - พิธีเปิดโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
    - พิธีมอบมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับผู้ชนะ การประกวดและนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในงาน"อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู" 
        รางวัลที่ 3 คุณครูวชรณัช คงวงศ์วาน 
    - พิธีมอบกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ
    - ปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
    - พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการที่มาร่วมพิธี 2 ท่าน คือ คุณครูบุญธิดา เพ็งนรพัฒน์ โรงเรียนคลองบางกระทึก และคุณครูพะเยาว์ สามพ่วงบุญ โรงเรียนวัดดอนยอ 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : นางสาวสังเวียน พึ่งแสง  อรุณี ศรีสุนทร  Oui Saenguthai  

พิธีเปิด โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษพิธีมอบมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะการประกวดและนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในงาน"อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู" 
พิธีมอบกล่อง  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 มอบกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้กับตัวแทนโรงเรียนที่เข้าโครงการ รุ่นที่ 5 

ปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 


พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ


Comments