อบรมทำ e-Book

โพสต์27 ส.ค. 2558 03:06โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558

        การอบรมจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ณ ห้องชลนธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบสารสนเทศงานในหน้าที่ ทบทวนกระบวนการจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ในการนำสารสนเทศมาจัดกระทำเป็นอีบุ๊ก เข้าสู่ระบบการเผยแพร่ทาง On-line หรือ Social Net-work  

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  (ตัวแทนจากทุกกลุ่ม จำนวน 6 คน), ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 12 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ / วิทยากร : การแปลงไฟล์ Document เป็นไฟล์ PDF / การติดตั้งโปรแกรม / การนำเข้าข้อมูล, การกำหนดองค์ประกอบ, การตกแต่งชิ้นงาน การตีพิมพ์ในระบบของโปรแกรม / การนำเข้าสู่ระบบออนไลน์ (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์) 

ผลที่ได้รับ : บุคลากรจากทุกกลุ่ม ของ สพป.นครปฐม เขต 2  เกิดศักยภาพในการนำสารสนเทศจากงานที่ตนเองปฏิบัติหรือรับผิดชอบ มาผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในระบบออนไลน์ได้  

    ชมผลงาน >>> คลิก 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments