ขอแสดงความยินดี

โพสต์7 ม.ค. 2563 21:50โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 21:51 โดย Webmaster Supervisory ]
ขอแสดงความยินดี
นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/81255568_2815119488510661_5673502049686257664_n1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/81831183_2815119595177317_2360615915390763008_2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/82070636_2815119651843978_8869392304176103424_3.jpg


Comments