เจดีย์ทราย


    ประเพณี “วันไหล” หรือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวเล ที่จัดกันอยู่หลากหลายพื้นที่ (ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด) นอกจากจะได้เล่นสาดน้ำคลายร้อนกันแล้ว ยังได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้ทำบุญปีใหม่ไทยกับครอบครัว บางพื้นที่มีการสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ก่อเจดีย์ทราย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ คอนเสิร์ตจากศิลปิน ฯลฯ

    วันสงกรานต์ ในแต่ละท้องถิ่นอาจไม่ตรงกัน แต่เป็นช่วงระหว่างวัน โดยการนับวันทางจันทรคติ และนอกจากประเทศไทยเราแล้ว ยังมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ก็มีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกัน 

    วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันสิ้นปีเก่า และเป็นวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ ต้องมีการยิงปืนหรือจุดประทัด ทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อชับไล่สิ่งไม่ดีต่าง ๆ จะมีการปัดกวาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า เพื่อทำความสะอาดและขับไล่สิ่งไม่ดีจากปีเก่าให้หมดไป
 
    วันเนา 14 เมษายน เป็นวันเนา บางแห่งเรียกว่า วันเน่า เป็นวันที่ เชื่อต่อระหว่าง ปีเก่าและปีใหม่ มีความเชื่อว่า ห้ามกระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ห้ามด่ากัน ห้ามทะเลาะกัน ซึ่งโดยรวมแล้ว วันเนานี้จะเป็นวันเตรียมงานทำบุญสงกรานต์ และมีการขนทรายเข้าวัดในตอนบ่าย 

    วันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก หรือวันพญาวัน เป็นวันที่มีการทำบุญทางศาสนา ทำบุญ ทำทานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งยังมีการ รดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อาวุโสเพื่อขอพร มีความเชื่อว่า จะสามารถช่วยให้ผู้ที่มีบาปหนัก พ้นทุกข์จากขุมนรกได้

    วันสงกรานต์ของประเทศไทย ในแต่ละภาค จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป สงกรานต์ภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เป็น "วันกลาง" หรือ "วันเนา" และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันวันเถลิงศก ทั้ง 3 วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้ำพระ การขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย

    ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน  ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวด ก่อพระทราย  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายมี 6 ประเภท ได้แก่ 
        ประเภท ก. แบบชาวบ้านหรือแบบดั้งเดิม
        ประเภท ข. หน่วยงาน
        ประเภท ค. โรงเรียนระดับประถม
        ประเภท ง. โรงเรียนระดับมัธยม
        ประเภท จ. ชมรมและผู้ประกอบการ
        ประเภท ฉ. ศิลปะร่วมสมัย

ก่อเจดีย์ทรายวันไหลชลบุรี

Comments